Solid 2
Wilma

Wilma

Webové stránky Inšpirácií a odbornej Literatúry pre učiteľov MAtematiky

WILMA je on-line knižnica overených materiálov pre vyučovanie matematiky na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ, ktorá vznikla v rámci projektu KEGA 014UK-4/2020 „Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania.“

Materiály na stiahnutie

Filtre
{{ item.empty }} {{ option.title }}
Zrušiť filtre
{{ item.title }}

({{ item.documents.length }})

naspäť
{{ item.title }}

{{ item.short_annotation }}

Kľúčové slová: {{ item.keywords }}

Stiahnúť

brackets/admin-ui::admin.pagination.overview
not found

O projekte KEGA 014UK-4/2020

Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania

Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania učiteľov prostredníctvom zdieľania inovatívnych foriem, metód a materiálov za prispenia aktívnej komunity učiteľov. Aktívnu komunitu učiteľov matematiky na Slovensku chceme podporiť aj nasledujúcimi formami:

  • každoročná organizácia odbornej konferencie "Dva dni s didaktikou matematiky"
  • podpora vzdelávania učiteľov prostredníctvom inovatívnych foriem, metód a materiálov za prispenia aktívnej komunity učiteľov matematiky na Slovensku
  • publikovanie overených materiálov na vyučovanie matematiky pre SŠ a ZŠ

Kontakt

doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
842 48 Bratislava