Solid 2
Wilma

Wilma

Webové stránky Inšpirácií a odbornej Literatúry pre učiteľov MAtematiky

WILMA je on-line knižnica overených materiálov pre vyučovanie matematiky na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ, ktorá vznikla v rámci projektu KEGA 014UK-4/2020 „Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania.“

Obsah rovinných útvarov

Kľúčové slová: úniková hra, online, obsah, rovinný útvar

Trvanie : 15 - 45 min (na takmer celú vyučovaciu hodinu)
Náročnosť : základná náročnosť učiva
Tematický okruh: Geometria a meranie,
Prostredie: - trieda, - PC učebňa, - doma,
Fáza vyučovacieho procesu: Precvičovanie/ opakovanie,
Forma materiálu: záujmový aktivita, využíva digitálne technológie, on-line,
Organizačná forma: pre skupiny, individuálna aktivita,
Cieľová skupina: druhý stupeň ZŠ,

Stiahnúť

Ako citovať"
Daniel, D. (2022). Obsah rovinných útvarov. Seminárna práca. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave.