Solid 2
Wilma

Wilma

Webové stránky Inšpirácií a odbornej Literatúry pre učiteľov MAtematiky

WILMA je on-line knižnica overených materiálov pre vyučovanie matematiky na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ, ktorá vznikla v rámci projektu KEGA 014UK-4/2020 „Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania.“

Využitie metódy Flipped Classroom pri vyučovanní práce s dátami

Kľúčové slová: prevrátená výučba, študijné materiály, dáta

Trvanie : 45 - 90 min
Náročnosť : základná náročnosť učiva
Tematický okruh: Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,
Prostredie: - trieda, - PC učebňa,
Fáza vyučovacieho procesu: Expozícia, Fixácia,
Forma materiálu: didaktická hra, metodický materiál, využíva digitálne technológie, on-line,
Organizačná forma: pre skupiny,
Cieľová skupina: SŠ nematuranti, SŠ maturanti,

Stiahnúť

Ako citovať"
Pavlovič, J. (2021). Využitie metódy Flipped Classroom pri vyučovaní práce s dátami [Bakalárska práca]. Univerzita Komenského v Bratislave