Solid 2
Wilma

Wilma

Webové stránky Inšpirácií a odbornej Literatúry pre učiteľov MAtematiky

WILMA je on-line knižnica overených materiálov pre vyučovanie matematiky na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ, ktorá vznikla v rámci projektu KEGA 014UK-4/2020 „Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania.“

Stratégie riešenia slovných úloh s dôrazom na využitie vizuálnych reprezentácií

Kľúčové slová: slovná úloha, vizualizácia, stratégie a metódy riešenia, diagramy, zbierka slovných úloh

Trvanie : 45 - 90 min
Náročnosť : základná náročnosť učiva
Tematický okruh: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,
Prostredie: - trieda, - doma,
Fáza vyučovacieho procesu: Fixácia, Precvičovanie/ opakovanie,
Forma materiálu: zbierka úloh,
Organizačná forma: celá trieda bez delenia, individuálna aktivita,
Cieľová skupina: druhý stupeň ZŠ,

Stiahnúť

Ako citovať"
Tarajová, L. (2021). Stratégie riešenia slovných úloh s dôrazom na vizuálne reprezentácie [Diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave